Podatki 2018: Najważniejsze zmiany – kasy fiskalne

E-paragon

E-paragon

W kolejnym artykule dotyczącym zmian w prawie podatkowym przedstawię zmiany dotyczące kas rejestrujących. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zainstalowane kasy fiskalne posiadają liczne obowiązki związane z ich użytkowaniem. Co przyniesie nam bieżący rok?

5 kwietnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę prawo o miarach. Przyjęty projekt zakłada wprowadzenie nowego rodzaju kas rejestrujących – kasy fiskalne „online”.

Nie oznacza to jednak obligatoryjności natychmiastowej wymiany kas starego typu na kasy online. Będzie można je nadal użytkować, ale nie dłużej niż do (założenia projektu):

  • zapełnienia pamięci kasy fiskalnej (pamięć nie będzie podlegała już wymianie, lecz cała kasa fiskalna), jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 roku dla kas rejestrujących zapisujących kopie w formie papierowej,
  • dla kas rejestrujących zapisujących kopie w formie elektronicznej do 31 grudnia 2022 roku.

Niestety będą też branże, dla których przewidziano inne ostateczne terminy na wymianę kas rejestrujących. Podatnicy świadczący m.in. usługi:

  • gastronomiczne i budowlane – do 30 czerwca 2019 roku,
  • motoryzacyjne i wulkanizacyjne – do 31 grudnia 2018 roku.

W przedłożonym projekcie znajduje się też proponowana kwota refundacji zakupu kasy online w wysokości 90 % ceny zakupu netto, ale nie więcej niż 700 zł. Zaproponowano też wprowadzenie kary 300 zł za niepoddanie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Projekt zakłada, iż w sytuacji zaprzestania użytkowania kasy rejestrującej z uwagi na obligatoryjność zakupu nowej, podatnicy nie będą zobowiązani do zwrotu ulgi związanej z nabyciem tej kasy.

Przypomnijmy, że kontrola tego typu powinna się odbywać nie rzadziej, niż co 2 lata, a do jej zlecania w odpowiednim terminie zobligowany jest właściciel urządzenia rejestrującego.

Nowością zawartą w projekcie jest możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania np. w formie aplikacji możliwej do zainstalowania na dowolnym urządzeniu zapewniającym łączność z internetem. Możliwość ta będzie jednak dostępna tylko do niektórych grup podatników.

Kolejną nowością zawartą w projekcie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług jest nowelizacja wymogu wystawiania faktur do paragonów. Fakturę będzie można wystawić dla przedsiębiorcy wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie z kasy rejestrującej będzie widniał jego numer NIP.

Wdrażane nowe kasy rejestrujące połączone będą online z Centralnym Repozytorium Kas za pomocą systemu teleinformatycznego, który na bieżąco będzie przesyłał dane o transakcjach dokonanych przez kasę. Dane te będą obrazem paragonów wystawianych przez podatnika i będą prawdopodobnie wysyłane co kilka godzin automatycznie w znajomym już standardzie plików JPK pod nazwą JKP_Paragon. W przesyłanych danych nie będzie żadnych informacji w zakresie nabywcy poza przypadkiem podania numeru NIP, gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji zakupu. Warto mieć na uwadze fakt, iż przekazywanie danych będzie odbywać się w czasie rzeczywistym, co będzie wymagało dostępu do stałego łącza internetowego. Wszystkie dane dotyczące paragonów z kas rejestrujących będą gromadzone przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wskazane zmiany mają wejść od 1 października 2018 roku. Trzeba zaznaczyć, że jest to dopiero projekt nowych przepisów. W obecnym czasie trudno przewidzieć czy ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach zostanie przyjęta z takimi zapisami. Czekamy, więc na ostateczny kształt przepisów.

foto: Kasy fiskalne 2018


Pytanie do eksperta (mt.biurorachunkowe@onet.pl):

  • Pytanie: Jak ująć w JPK_VAT fakturę wystawioną metodą kasową w grudniu (data sprzedaży przypada w grudniu) a zapłaconą w styczniu następnego roku?
  • Odpowiedź: Przy stosowaniu metody kasowej podatek VAT należny rozliczany jest w okresie przypadającym na datę uzyskania płatności od klienta. Jeśli przedmiotowa faktura została zapłacona przez nabywcę towaru lub usługi w styczniu następnego roku, należy wykazać ją w strukturze JPK_VAT za styczeń.

Tomasz Lipiarz – ekspert z zakresu prawa podatkowego, manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w efektywnym zarządzaniu dużymi jednostkami/zespołami w strukturze oddziałowej (jako wicedyrektor Izby Skarbowej zarządzanie i nadzorowanie grupy około 6 tys. pracowników w 53 jednostkach), wieloletni naczelnik urzędu, skuteczny reorganizator, innowator, lider.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *