Forum Obywatelskiego Rozwoju

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprezentowało całościowy raport o stanie polskiej gospodarki: „Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość”. Prezentacji towarzyszyła debata, […]

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych

Ministerstwo Finansów

Przedstawiamy pismo Ministra Rozwoju i Finansów, kierujące do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Syntetyczna informacja o zakresie regulacji została opublikowana przez KPRM pod adresem: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r26958800,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-rozwojem-platnosci-elektro.html Pismo […]