Barbakan

Pozostałości murów obronnych Warszawy, wzniesionych w 1548 roku przez Jana Baptystę Wenecjanina na przejściu ze Starego na Nowe Miasto.źródło: www.um.warszawa.pl

Pomnik Jana Kilińskiego

Pomnik przywódcy powstania kościuszkowskiego w Warszawie (1794 roku), uczestnika spisków przeciw Rosji, będącej jednym z 3 państw-zaborców. Jan Kiliński z zawodu był szewcem.Podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, w odwet za zdjęcie niemieckich […]

Pomnik Małego Powstańca

Rzeźba kilkuletniego chłopca w zbyt dużym hełmie, upamiętniająca bohaterskie dzieci walczące z okupantem podczas powstania warszawskiego w 1944 roku.Odsłonięcia pomnika w 1983 roku dokonał harcerz – powstaniec doc. dr Jerzy Świderski – lekarz kardiolog, w […]

Kościół św. Kazimierza

Barokowa świątynia projektu słynnego architekta Tylmana z Gameren powstała w latach 1688-1692 z fundacji Jana III Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery. Podobnie jak Kościół Przemienienia Pańskiego przy ulicy Miodowej powstał jako wotum dziękczynne za […]