dr Krzysztof Gawkowski

dr Krzysztof Gawkowski Ekspert w zakresie administracji samorządowej. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony. Ponad 10-letnie doświadczenie w organach uchwałodawczych samorządu terytorialnego. Koordynator projektów szkoleniowych […]

Rozmowa z Krzysztofem Gawkowskim – Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Jest Pan Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Czym konkretnie zajmuje się Komisja? Obszar działania Sejmiku Wojewódzkiego i każdej z komisji branżowych jest bardzo obszerny. W komisji, o którą Pan […]

Rozmowa z Krzysztofem Gawkowskim – Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Jest Pan Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Czym konkretnie zajmuje się Komisja? Obszar działania Sejmiku Wojewódzkiego i każdej z komisji branżowych jest bardzo obszerny. W komisji, o którą Pan […]