Międzynarodowa giełda kooperacyjna podczas Targów Międzynarodowych Tech Industry 2011, 24 – 25 listopada 2011 r., Ryga, Łotwa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Łotewską Agencją Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedstawicieli firm, instytutów badawczych, szkół wyższych, instytucji publicznych i in. do udziału w bezpłatnej międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej organizowanej podczas Międzynarodowych Targów Tech […]