Rozmowa z Barbarą Kamińską – Szuba Członkiem Zarządu POLSKO-AUSTRIACKIEJ INICJATYWY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Pani Prezes, proszę przybliżyć cele Polsko-Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej. Celem organizacji PAIWG jest inicjowanie oraz wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i austriackimi podmiotami gospodarczymi. PAIWG jest platformą sprzyjającą budowaniu długotrwałych relacji biznesowych, […]

Mazowsze a EURO 2012

O stanie przygotowań województwa mazowieckiego do EURO 2012 rozmawiano 1 lutego br. w siedzibie urzędu marszałkowskiego podczas konferencji z udziałem m.in. członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka.