Oferta WIG

Oferta Warszawskiej Izby Gospodarczej

 1. Branżowe Konferencje tematyczne
 2. Konferencje biznesowe i inwestycyjne
 3. Szkolenia skierowane do przedsiębiorców oraz administracji publicznej
 4. Organizacja misji gospodarczych (do wszystkich krajów świata),
 5. Organizacja spotkań z misjami gospodarczymi przybywającymi z zagranicy,
 6. Organizacja spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, związkami pracodawców,
 7. Uczestnictwo we wszystkich imprezach targowych, organizacji szkoleń, wydawnictw, wszelkich wystaw i imprez w kraju i zagranicą,
 8. Włączanie się do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i imprezach organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą,
 9. Udział w konkursach (regionalnych i o zasięgu krajowym): m.in. „Mazowiecka Nagroda Jakości”, „Polska Nagroda Jakości”, „Teraz Polska”, „Fair play”, „Mister Eksportu”.
 10. Kojarzenie partnerów gospodarczych krajowych i zagranicznych
 11. Pomoc w działaniach marketingowych i PR Przedsiębiorców
 12. Promowanie regionu
 13. Pomoc w pozyskiwaniu środków europejskich
 14. Organizacja spotkań networking-owych adresowanych do członków WIG i Przedsiębiorców niezrzeszonych.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu bezpośredniego
Zespół Warszawskiej Izby Gospodarczej

WNIOSEK o przyjęcie w poczet firm członkowskich Warszawskiej Izby Gospodarczej