Oferta WIG

Członkom Izby zapewniamy bezpłatnie:

 • uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Klubu Członkowskiego, dostępnych wyłącznie dla Firm Członkowskich,
 • uczestnictwo w Kongresie Gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej,
 • konsultacje z ekspertami Firm Członkowskich w zakresie min. prawa, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, optymalizacji procesów działalności eksportowej itp.,
 • mailing i newslettery dotyczące wydarzeń i działalności Izby,
 • publikacje własne Izby dotyczące rozwoju biznesu, gospodarki oraz wydarzeń (Magazyn TTG Wiadomości Gospodarcze).

Członkom Izby zapewniamy na preferencyjnych warunkach:

 • udział w atrakcyjnych konferencjach i seminariach oraz szkoleniach i warsztatach o tematyce biznesowej,
 • uczestnictwo w wyjazdowych spotkaniach integracyjnych Firm Członkowskich,
 • udział w misjach gospodarczych oraz spotkaniach z przedstawicielami zagranicznych misji,
 • obsługę wyjazdów targowych,
 • kompleksową organizację kongresów, konferencji, sympozjów, wystaw, koncertów , firmowych wyjazdów integracyjnych,
 • współpracę międzynarodową,
 • Pakiet Promocji Plus.

Obsługa wyjazdów targowych
Wspieramy przedsiębiorców w uczestnictwie w dowolnym wydarzeniu targowym odbywającym się na terenie kraju i za granicą. W ramach kompleksowej obsługi zapewniamy:

 • rejestrację na targi,
 • rezerwację hotelową,
 • najdogodniejsze połączenia lotnicze,
 • obsługę tłumacza,
 • rezerwację innych środków  transportu, tj. pociąg, prom, autokar,
 • transfery,
 • ubezpieczenie,
 • pośrednictwo wizowe,
 • w przypadku wyjazdów grupowych asystę przedstawiciela,
 • 24h asystę telefoniczną,
 • usługi dodatkowe jak rezerwacje restauracji, organizacja czasu wolnego, wynajem samochodu, odbiór i dostarczenie materiałów rejestracyjnych do hotelu, asysta lokalnych przedstawicieli itd.

Kompleksowa organizacja kongresów, konferencji, sympozjów, wystaw, koncertów , firmowych wyjazdów integracyjnych
Nasza oferta zawiera pełną obsługę projektu; począwszy od opracowania scenariusza, przez przygotowanie i realizację, aż po finalne podsumowanie wydarzenia wraz z dokumentacją. W ramach kompleksowej obsługi zapewniamy:

 • przygotowanie dokładnego projektu, zawierającego program i budżet,
 • wyszukanie najlepszego miejsca na zorganizowanie eventu,
 • zaproszenie gości,
 • obsługę techniczną,
 • projekt i przygotowanie specjalnej strony internetowej,
 • projekt graficzny, produkcja materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • projekt i produkcja gadżetów tematycznych,
 • obsługę rejestracyjną,
 • catering,
 • zakwaterowanie,
 • bilety lotnicze,
 • transport,
 • imprezy towarzyszące: wycieczki, imprezy wieczorne (uroczyste kolacje, koncerty itp),
 • koordynację projektu przez dedykowanego opiekuna (kontakt tylko z jedną osobą),
 • dokumentację filmową / zdjęciową,
 • oraz inne usługi specjalnie na Państwa życzenie.

Współpraca międzynarodowa
Warszawska Izba Gospodarcza wpiera budowę wizerunku Mazowsza jako nowoczesnego regionu, powiązanego więziami gospodarczej współpracy z szeregiem państw europejskich i azjatyckich. W ramach oferty proponujemy:

 • kojarzenie partnerów biznesowych (wyszukiwanie partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych, organizacja spotkań B2B),
 • analizę zagranicznych rynków pod kątem wprowadzenia danego produktu/usługi klienta,
 • asystę przy organizacji międzynarodowych spotkań B2B – kompleksowa usługa wsparcia organizacyjnego, językowego oraz merytorycznego podczas Państwa biznesowych wyjazdów zagranicznych, obejmująca: Organizację logistyczną wyjazdu,
 • wsparcie merytoryczne oraz językowe przy tworzeniu prezentacji i materiałów promocyjno – informacyjnych danej firmy,
 • wsparcie merytoryczne oraz językowe podczas roboczych oraz oficjalnych spotkań w Polsce oraz zagranicą,
 • organizację misji handlowych wyjazdowych i obsługa przyjazdowych,
 • organizację giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.,
 • organizację międzynarodowych seminariów problemowych oraz szkoleń i doradztwa z udziałem ekspertów zagranicznych,
 • promocję wystawienniczo-targową w kraju i zagranicą,
 • współpracę z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi (realizacja umów), placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej,
 • współpracę z krajowymi instytucjami promocji międzynarodowej i administracji publicznej.

Pakiet Promocji Plus
Mając świadomość rosnącego zapotrzebowania rynku na kompleksowe formy promowania marki, oddajmy w Państwa ręce wyjątkowe i rozbudowane narzędzie do promocji firmy.

Bezpłatnie:

 • dwa razy w roku promocja firmy na stronach www.wig.waw.pl, www.ttg.com.pl, www.polskiemedia.org, www.wiadomoscigospodarcze.org,
 • rekomendacja członków WIG-u w miesięczniku TTG Wiadomości Gospodarcze,
 • dwa razy w roku wysyłka materiałów informacyjnych o członkach WIG-u w newsletterach skierowanych do: ok. 70 tys. e-adresów przedstawicieli mediów oraz mailing skierowany do ok. 500 tys. e-adresów krajowych przedsiębiorców,
 • raz w roku organizacja konferencji prasowej,

Odpłatnie (koszty do ustalenia):

 • studio do internetowych transmisji telewizyjnych, realizacja filmów promocyjnych,
 • opracowanie materiałów prasowych, wywiadów, sesji zdjęciowych, opracowanie graficzne loga firmy czy produktu,
 • pogotowie medialne, dziennikarstwo analityczne,
 • specjalistyczne pogotowie tłumaczeń (angielski, arabski, białoruski, chiński, hebrajski, tajski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski),
 • rabat 30% na reklamę w TTG Wiadomości Gospodarcze,

TTG Wiadomości Gospodarcze, to dwumiesięcznik samorządu gospodarczego, skierowany do przedsiębiorców i organizacji, nastawiony na współpracę ogólnopolską i międzynarodową. Gazeta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na rzetelne wiadomości gospodarcze, bez kontekstu politycznego.

 • nakład – 20 000 egzemplarzy
 • format – A3,
 • materiał – papier gazetowy
 • ilość stron – od 24
 • dystrybucja – wysyłka pocztowa adresowana do członków Izb oraz VIP (ok 10 000 odbiorców), ponadto dystrybucja w wybranych hotelach, na terenie targów, wydarzeń biznesowych, na konferencjach gospodarczych oraz konferencjach prasowych, objętych patronatem przez członków Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz do przystąpienia do samorządu gospodarczego.

tel: +48 22 22 50 111, +48 22 297 66 26
fax: +48 22 300 11 76
e-mail: biuro@wig.waw.pl

Jeżeli chcesz zostać członkiem WIG, wystarczy przesłać wypełnioną Deklarację członkowską WIG.