Rozmowa z Katarzyną Piętką Wiceprezes Zarządu CASE-Doradcy Sp. z o.o. – koordynującym badania makroekonomiczne w ramach projektu Mazowieckie Badania Regionalne

Proszę przedstawić jakie są założenia i cele projektu MBR? Celem nadrzędnym projektu MBR jest stworzenie innowacyjnego, spójnego sposobu monitorowania i prognozowania sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie mazowieckim. Innowacyjność polega na połączeniu trzech różnych podejść: mikroekonomicznego, w […]

Rozmowa z Barbarą Kamińską – Szuba Członkiem Zarządu POLSKO-AUSTRIACKIEJ INICJATYWY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Pani Prezes, proszę przybliżyć cele Polsko-Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej. Celem organizacji PAIWG jest inicjowanie oraz wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i austriackimi podmiotami gospodarczymi. PAIWG jest platformą sprzyjającą budowaniu długotrwałych relacji biznesowych, […]