Rozmowa z Krzysztofem Masiukiem – SEKRETARZEM NARODOWEJ RADY EKOLOGICZNEJ I POMYSŁODAWCĄ NARODOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”

Panie Prezesie, proszę przedstawić założenia programu „Przyjaźni środowisku” XIII. Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem honorowym Prezydenta RP właśnie została zakończona. Podczas uroczystej gali w hotelu Sofitel Victoria szczęśliwi Laureaci odebrali certyfikaty i […]

Rozmowa z Katarzyną Piętką Wiceprezes Zarządu CASE-Doradcy Sp. z o.o. – koordynującym badania makroekonomiczne w ramach projektu Mazowieckie Badania Regionalne

Proszę przedstawić jakie są założenia i cele projektu MBR? Celem nadrzędnym projektu MBR jest stworzenie innowacyjnego, spójnego sposobu monitorowania i prognozowania sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie mazowieckim. Innowacyjność polega na połączeniu trzech różnych podejść: mikroekonomicznego, w […]

Rozmowa z Barbarą Kamińską – Szuba Członkiem Zarządu POLSKO-AUSTRIACKIEJ INICJATYWY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Pani Prezes, proszę przybliżyć cele Polsko-Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej. Celem organizacji PAIWG jest inicjowanie oraz wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i austriackimi podmiotami gospodarczymi. PAIWG jest platformą sprzyjającą budowaniu długotrwałych relacji biznesowych, […]