Rozmowa z Krzysztofem Gawkowskim – Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Jest Pan Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Czym konkretnie zajmuje się Komisja? Obszar działania Sejmiku Wojewódzkiego i każdej z komisji branżowych jest bardzo obszerny. W komisji, o którą Pan […]