Rozmowa z Katarzyną Piętką Wiceprezes Zarządu CASE-Doradcy Sp. z o.o. – koordynującym badania makroekonomiczne w ramach projektu Mazowieckie Badania Regionalne

Proszę przedstawić jakie są założenia i cele projektu MBR? Celem nadrzędnym projektu MBR jest stworzenie innowacyjnego, spójnego sposobu monitorowania i prognozowania sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie mazowieckim. Innowacyjność polega na połączeniu trzech różnych podejść: mikroekonomicznego, w […]

Rozmowa z Katarzyną Piętką Wiceprezes Zarządu CASE-Doradcy Sp. z o.o. – koordynującym badania makroekonomiczne w ramach projektu Mazowieckie Badania Regionalne

Proszę przedstawić jakie są założenia i cele projektu MBR? Celem nadrzędnym projektu MBR jest stworzenie innowacyjnego, spójnego sposobu monitorowania i prognozowania sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie mazowieckim. Innowacyjność polega na połączeniu trzech różnych podejść: mikroekonomicznego, w […]