Programy unijne szansą dla Mazowsza

O kondycji finansowej województwa, dyskutowali 25 stycznia br. w Mościbrodach (pow. siedlecki), samorządowcy z regionu siedlecko-ostrołęckiego. W rozmowach Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali marszałek Adam Struzik i członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.