KIG: Paszport do eksportu

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej uprzejmie informuje, że – uczestnicząc w realizacji Programu „PASZPORT DO EKSPORTU” – oferuje zainteresowanym firmom kompleksowe doradztwo i pomoc w zakresie korzystania ze wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w ramach […]